BG

ЗА НАС

Продекта е създадена през 2015 г., като естественo развитие в резултат от многогодишния опит и експертиза на екип от доказани професионалисти в сферата на инженерните, икономическите и правните услуги.

Посветили сме се на стратегическото развитие на своите клиенти, обединени от идеята непрекъснато да надграждаме своите умения и компетенции и винаги да предоставяме на клиентите си повече отколкото обещаваме. Вдъхновяваме се от новите предизвикателства, като черпим познание от всичко, което ни заобикаля – история, култура, география, съвременни технологии, иновации, космически постижения… Ние сме приятел в бизнеса на всички, които ни се доверяват.

Имаме над 30 годишен професионален опит в различни държави от 3 континента – Европа, Азия и Северна Америка. Проектите, в които сме участвали, са на стойност от няколко хиляди евро до няколко милиарди евро. Въпреки това, за нас няма малки и големи проекти, нито малки и големи клиенти. Всички са еднакво важни.

В основата на нашия бизнес модел е изграждането на взаимно бизнес доверие. Само така ще можем да диагностицираме истинските Ви потребности и нужди, за да можем да ги адресираме коректно, като подпомогнем Вашето успешно конкурентно и устойчиво развитие. Като приятел. Комплексно. Дългосрочно.

ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Основните сфери на нашата компетентност в национален, европейски и световен мащаб са в следните области:

 • Управленски консултации в областта на иновациите, стратегическото бизнес планиране, развитие и позициониране, изграждането и развитието на пазарно лидерство, публично-частните партньортсва;
 • Икономически и финансови анализи и прогнози, бизнес планове, независими бизнес и фирмени оценки, сливания и придобивания;
 • Предпроектни проучвания, оценка на приложимостта на режима на държавните помощи и анализи разходи-ползи за инфраструктурни проекти;
 • Консултации по кандидатстването и усвояването на Европейските фондове, подготовка на бизнес и инфраструктурни проекти за кандидатстване за финансиране по Европейски и Международни прогами, вкл. управление на такива проекти;
 • Разработване на национални, регионални и местни стратегически документи;
 • Оценка на програми и проекти.

Успешният завършек на всички проекти, в които сме участвали до момента, е гаранция за нашия професионализъм. А нашата вяра, че моралът е в основата на устойчивия, конкурентоспособен бизнес е нашия двигател.

 ЗА ВАС

Нашите клиенти са частни, публични или публично-частни организации, които търсят съдействие за:

 • Разработването и/или внедряването на иновации;
 • Стратегическото планиране и развитие на бизнеса, вкл. пазарно позициониране и лидерство, дългосрочни конкурентни предимства, брендинг и др.;
 • Успешното кандидатстване за финансиране, вкл. чрез дългово или частно финансиране и/или чрез Европейските грантови схеми или други източници на финансиране;
 • Разработването на икономически и финансови анализи, прогнози и оценки, бизнес планове, независими бизнес оценки, сливания и придобивания, публично-частни партньорства;
 • Разработването на предпроектни проучвания, оценка на приложимостта на режима на дyржавните помощи и анализи разходи-ползи за инфраструктурни проекти;
 • Разработването на национални, регионални или местни стратегически документи, вкл. планове и програми;
 • Независими оценки на програми и проекти;
 • Други инженерни, икономически или правни въпроси, попадащи в обхвата на нашата компетентност, като повишаване на капацитета, специализирани обучения, въпроси свързани с упражняването на авторски права и конкурентното право, изготвянето на тръжна документация и други подобни.

Ние сме осъзнали, че както всеки клиент е различен, така и неговите нужди са специфични. Затова всяко предложено от нас решение е строго индивидуално, съобразено с конкретните потребности и изисквания на съответния клиент.

Всички проекти, в които сме участвали до момента, са успешно изпълнени. Защото знаем как, защото работата ни е хоби, защото искаме и можем. И най-вече – защото Клиентът ни се е доверил като на приятел.